000 01347nas a2200313 4500
005 20180710154550.0
008 091201s2552 th | p o0 0tha d
022 _a0125-5991
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _aผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ต้องเสียภาษีอย่างไร?
260 _c2552 [2009]
500 _aคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1971/2537 ระหว่างบริษัทบอร์เนียวเทค จำกัด โจทก์ และกรมสรรพากร จำเลย.
610 2 4 _aบริษัทบอร์เนียว เทค
_9142004
650 4 _aตัวแทนการค้า
_xภาษีอากร.
650 4 _aคดีและการสู้คดี
_zไทย.
700 0 _935579
_aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
773 0 _tสรรพากรสาส์น
_g56, 10 (ต.ค. 2552) 51-59
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAW
850 _aTUBA
850 _aTUPUEY
850 _aTUECON
852 _aTU
997 _aกฤตชญา
_bกฤตชญา
942 _cJA
999 _c157676
_d157676