000 01361nas a2200265 4500
003 OSt
005 20220126133910.0
008 091214s2552 th | p 0 0tha d
022 _a0125-3654
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _91983
_aศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
245 1 0 _aรัชกาลที่ 5 เสด็จนิวัติพระนคร พ.ศ. 2440 งานใหญ่รับเสด็จยาวนานถึง 3 เดือน.
260 _c2552 [2009]
600 0 4 _aจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
_cพระบาทสมเด็จพระฯ,
_d2396-2453
_xการท่องเที่ยว
_zยุโรป.
_9125340
650 4 _aรัฐพิธี.
_952427
651 4 _aไทย
_xประวัติศาสตร์
_yกรุงรัตนโกสินทร์
_yรัชกาลที่ 5, 2411-2453.
_922831
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g31, 2 (ธ.ค. 2552) 60-61 :
_nภาพประกอบ
850 _aTUPRIDI
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttps://go.openathens.net/redirector/tu.ac.th?url=http%3A%2F%2Fdigi.library.tu.ac.th%2Fjournal%2F0098%2F31-2-dec-2552.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _aกฤตชญา
_bกฤตชญา
999 _c157991
_d157991