000 01413nas a2200313 4500
005 20180710154550.0
008 091215s2552 th | p o0 0tha d
022 _a0125-5991
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _aค่าสิทธิ (Royalty)
260 _c2552 [2009]
500 _aคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1056/2549 ระหว่างบริษัทฮานาเซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด โจทก์ และกรมสรรพากรกับพวก จำเลย.
610 2 4 _aบริษัทฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ)
_9142412
650 4 _aลิขสิทธิ์
_xค่าสิทธิ
_xภาษีอากร
_zไทย.
_9136653
650 4 _aคดีและการสู้คดี
_zไทย.
700 0 _935579
_aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
773 0 _tสรรพากรสาส์น
_g56, 11 (พ.ย. 2552) 55-61
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAW
850 _aTUBA
850 _aTUPUEY
850 _aTUECON
852 _aTU
997 _aกฤตชญา
_bกฤตชญา
942 _cJA
999 _c158001
_d158001