000 01417nas a2200301 4500
999 _c158526
_d158526
003 OSt
005 20200108105746.0
008 091230s2552 th | p 0 0tha d
022 _a0125-3654
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aยุวดี ศิริ.
_980883
245 1 0 _aอนุสรณ์ว่าด้วยอาคาร สุนันทาลัย.
260 _c2552 [2009]
600 0 4 _aสุนันทากุมารีรัตน์,
_cสมเด็จพระนางเจ้า,
_d2403-2423.
_920569
610 2 4 _aโรงเรียนสุนันทาลัย.
_983588
610 2 4 _aโรงเรียนราชินี
_xประวัติ.
_9142853
650 4 _aอาคารประวัติศาสตร์
_zไทย
_zกรุงเทพฯ.
_9142854
653 _aพระนางเรือล่ม
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g31, 1 (พ.ย. 2552) 108-115 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
856 7 8 _zเอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/index/0098/31-1-Nov-2552/23PAGE108-PAGE115.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _aกฤตชญา
_bกฤตชญา