000 01298nas a2200301 4500
999 _c160348
_d160348
003 OSt
005 20210507115145.0
008 100211s2553 th | p 0 0tha d
022 _a0125-7331
040 _aTU
041 0 _atha
245 0 0 _aผลกระทบการเปิดการค้าเสรีสินค้าเกษตร ตามกรอบอาฟตา (AFTA)
260 _c2553 [2010]
650 4 _92298
_aสินค้าเกษตร
_zไทย.
650 4 _aการค้าเสรี
_zเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
_95572
650 4 _aเขตการค้าเสรี
_zกลุ่มประเทศอาเซียน.
_98797
710 2 _aธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
_97593
773 0 _tดอกเบี้ย
_g28, 343 (ม.ค. 2553) 67-68, 71-74
850 _aTUPRIDI
850 _aTUBA
850 _aTUPUEY
850 _aTUECON
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0067/28-343-Jan-2553.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aกฤตชญา
_bกฤตชญา