000 01027nas a2200265 4500
003 OSt
005 20201207113925.0
008 100305s2552 th | p 0 0tha d
022 _a0857-7838
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _952953
_aวิทยา กิจชาญไพบูลย์.
245 1 0 _aใครจะล้มโตโยต้า.
260 _c2552 [2009]
500 _aรวมกับ e-leader ปีที่ 20, 241 (มี.ค. 2552)
650 4 _aอุตสาหกรรมรถยนต์
_xการตลาด
_zไทย.
_9145739
650 4 _aการจัดการขาย.
773 0 _tBusiness.com
_g20, 241 (มี.ค. 2552) 93-96 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUBA
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0247/20-241-Mar-2552.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aเจนจิรา
999 _c161517
_d161517