000 01098nas a2200265 4500
999 _c161569
_d161569
003 OSt
005 20200108110118.0
008 100308s2553 th | p 0 0tha d
022 _a0125-3654
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aจิรชาติ สันต๊ะยศ.
_9128433
245 1 0 _aครูบาศรีวิชัย กับคตินิยมแบบ "ครูบา" (ใหม่) ช่วงทศวรรษ 2530-50.
260 _c2553 [2010]
600 0 4 _aครูบาศรีวิชัย,
_d2421-2481.
_9145795
651 4 _aไทย (ภาคเหนือ)
_xประวัติศาสตร์.
_957813
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g31, 4 (ก.พ. 2553) 80-95 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0098/31-4-Feb-2553.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aกฤตชญา
_bกฤตชญา