000 00763nas a2200217 4500
999 _c163280
_d163280
003 OSt
005 20180306135110.0
008 100430s2553 th | p 0 0tha d
022 _a0859-4406
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aสุชาติ เวโรจน์.
_928319
245 1 0 _aชดใช้ค่าเสียหายจากคำสั่งไม่ชอบ.
260 _c2553 [2010]
650 4 _aค่าสินไหมทดแทน (กฎหมาย)
_911409
773 0 _tวารสารกรมประชาสัมพันธ์
_g15, 160 (มี.ค. 2553) 50-51 :
_nภาพประกอบ
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
856 7 8 _3เอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0115/15-160-Mar-2553.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _a
_b