000 01326nas a2200277 4500
003 OSt
005 20211123091338.0
008 100624s2548 th | p 0 0tha d
022 _a0125-7331
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _94957
_aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _aกลยุทธ์การเสียภาษีของมนุษย์เงินเดือนให้ถูกต้องและประหยัด
_n(ตอน 10)
260 _c2548 [2005]
650 4 _aภาษีเงินได้
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_961391
651 4 _aไทย
_xข้าราชการและพนักงาน
_xเงินเดือน.
_99110
651 4 _aไทย
_xข้าราชการและพนักงาน
_xภาษีอากร.
_950389
773 0 _tดอกเบี้ย
_g23, 286 (เม.ย. 2548) 133-136 : ภาพประกอบ.
850 _aTUPUEY
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttps://go.openathens.net/redirector/tu.ac.th?url=http%3A%2F%2Fdigi.library.tu.ac.th%2Fjournal%2F0067%2F23_286_apr_2548.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _aศุภณัฐ
999 _c164564
_d164564