000 01228nas a2200277 4500
003 OSt
005 20211123094042.0
008 100624s2548 th | p 0 0tha d
022 _a0125-7331
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _94957
_aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _aกลยุทธ์การเสียภาษีของมนุษย์เงินเดือนให้ถูกต้องและประหยัด
_n(ตอน 11)
260 _c2548 [2005]
650 4 _aภาษีเงินได้
_xการจัดการ.
_9112906
651 4 _aไทย
_xข้าราชการและพนักงาน
_xเงินเดือน.
_99110
651 4 _aไทย
_xข้าราชการและพนักงาน
_xภาษีอากร.
_950389
773 0 _tดอกเบี้ย
_g23, 287 (พ.ค. 2548) 129-132 : ภาพประกอบ.
850 _aTUPUEY
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0067/23_287_may_2548.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _aศุภณัฐ
999 _c164614
_d164614