000 00817nas a2200217 4500
999 _c165132
_d165132
003 OSt
005 20180518111422.0
008 100707s2550 th | p 0 0tha d
022 _a0125-7331
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aเอกรินทร์ อัสดรธีรยุทธ์.
_9148783
245 1 0 _aย่ำแดนภารตะตามรอยพระพุทธเจ้ากับไทยออยล์.
260 _c2550 [2007]
651 4 _96568
_aอินเดีย
_xภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
773 0 _tดอกเบี้ย
_g25, 307 (ม.ค. 2550) 64-67 : ภาพประกอบ.
850 _aTUPUEY
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0067/25_307_jan_2550/10PAGE64_PAGE67.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aศุภณัฐ