000 01448nas a2200289 4500
999 _c165227
_d165227
003 OSt
005 20200108173715.0
008 100708s2553 th | p 0 0tha d
022 _a0125-3654
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aสุทธิศักดิ์ ระบอบ สุขสุวานนท์.
_9125325
245 1 0 _aพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์ พระสหายต่างศาสนาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
260 _c2553 [2010]
600 1 4 _aปาลเลอกัวซ์, ฌอง แบปติสต์,
_d2348-2405..
_9148847
650 4 _aมิชชันนารี
_zฝรั่งเศส.
_9148848
650 4 _aมิชชันนารี
_zไทย.
_97684
651 4 _aไทย
_xประวัติศาสตร์
_yกรุงรัตนโกสินทร์
_yรัชกาลที่ 4, 2394-2411.
_94348
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g31, 9 (ก.ค. 2553) 130-147 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0098/31-9-Jul-2553.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aกฤตชญา
_bกฤตชญา