000 00951nas0a22002530004500
003 OSt
005 20210322111158.0
008 920701s2535 th | p o0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aดุษฎี รังษีพลาสวัสดิ์.
_9123925
245 1 0 _aแนวทางพัฒนาการส่งออกผักไทยไปประเทศญี่ปุ่น.
260 _c2535 [1992]
650 4 _aอุตสาหกรรมผัก.
_928098
651 4 _aไทย
_xการค้า.
_9912
651 4 _aญี่ปุ่น
_xการค้า
_zไทย.
_92469
700 0 _aกาญจนา สิงหอำไพ.
_914630
773 0 _tข่าวเศรษฐกิจการเกษตร
_g38,425 (เม.ย. 2535) 6-15
850 _aTUECON
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
997 _bKS
999 _c16562
_d16562