000 01048nas a2200265 4500
003 OSt
005 20201208153709.0
008 100902s2553 th | p 0 0tha d
022 _a0857-7838
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aอารักษ์ ชลธานนท์.
_9150925
245 1 0 _aไทยคมไม่ยุ่งการเมือง เดินหน้าทำกำไรปี 53.
260 _c2553 [2010]
610 2 4 _aบริษัทไทยคม.
_9150926
650 4 _aดาวเทียมไทยคม.
700 0 _aศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.
_9138107
773 0 _tBusiness plus
_g21, 258 (ส.ค. 2553) 60-61 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUBA
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0184/21-258-Aug-2553.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aเจนจิรา
999 _c167074
_d167074