000 00986nas a2200229 4500
999 _c167957
_d167957
003 OSt
005 20180221135625.0
008 100915s2553 th | p 0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aนภาภรณ์ พิพัฒน์.
_930669
245 1 0 _aบทเรียน โซเชียล มีเดีย ข้อกังขา สื่อใหม่ และความเป็นส่วนตัว.
260 _c2553 [2010]
650 4 _aเครือข่ายสังคมแบบออนไลน์.
_9137564
650 4 _aเฟสบุ๊คส์.
_9147732
650 4 _aสื่อมวลชน
_xแง่การเมือง
_zไทย.
_925515
773 0 _tราชดำเนิน
_gฉบับพิเศษ Rachadamnurn Special (สิงหาคม 2553) 79-80 : ภาพประกอบ.
850 _aTUJC
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0161/20-Aug-2553.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aศุภณัฐ