000 01058nas a2200241 4500
005 20130901164538.0
008 100916s2553 th | p 0 0tha d
022 _a0859-192x
040 _aTU
041 0 _atha
245 0 0 _aทิศทางหุ้นกู้ภาคเอกชนในช่วงครึ่งหลังของปี 2553 :
_bได้อานิสงส์จากความต้องการลงทุนที่ยังอยู่ในระดับสูง.
260 _c2553 [2010]
650 4 _aหุ้นกู้
_zไทย
_y2553.
_9150884
650 4 _aหุ้นและการเล่นหุ้น.
650 4 _aการวิเคราะห์การลงทุน.
651 4 _aไทย
_xภาวะเศรษฐกิจ
_y2553.
773 0 _tผู้ส่งออก
_g24, 554 (ก.ย. 2553) 67-70 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUECON
852 _aTU
997 _aศุภณัฐ
942 _cJA
999 _c168078
_d168078