000 01159nas a2200265 4500
003 OSt
005 20201208153527.0
008 101004s2553 th | p 0 0tha d
022 _a0857-7838
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aประสิทธิ์ พันภัทรกุล.
_9152504
245 1 0 _aEmerson ใช้ไทยเป็นฐานเจาะตลาด SME ทั่ว AP AC.
260 _c2553 [2010]
610 2 4 _aบริษัทอีเมอร์สัน เน็ตเวิร์ค เพาเวอร์(ประเทศไทย)
650 4 _aธุรกิจขนาดย่อม
_xการตลาด.
700 0 _aศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.
_9138107
773 0 _tBusiness plus
_g21, 259 (ก.ย. 2553) 68-69 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUBA
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0184/21-259-Sep-2553.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aเจนจิรา
999 _c169209
_d169209