000 01020nas a2200265 4500
999 _c169538
_d169538
003 OSt
005 20180531215844.0
008 101013s2553 th | p 0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aปฏิคม พลับพลึง.
_91451
245 1 0 _aIHUB MEDIA ตามกระแส Facebook สร้าง Marketing channel ใหม่.
260 _c2553 [2010]
610 2 4 _aบริษัทไอฮับ มีเดีย.
_9152786
650 4 _aการสื่อสารทางการตลาด.
650 4 _aเฟสบุ๊คส์.
_9147732
650 4 _aเครือข่ายสังคมแบบออนไลน์.
_9137564
653 _aโฆษณาบนสังคมออนไลน์
773 0 _tThaicoon
_g13, 153 (ส.ค. 2553) 38 : ภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0220/13-153-Aug-2553.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aกฤตชญา
_bกฤตชญา