000 01246nas a2200277 4500
005 20180710154551.0
008 101001s2553 th | p o0 0tha d
022 _a0125-5991
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _aข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของสหรัฐอเมริกา ตามหลักสัญชาติและหลักถิ่นที่อยู่.
260 _c2553 [2010]
650 4 _aภาษีเงินได้
_zสหรัฐอเมริกา.
_943699
650 4 _aภาษีซ้อน
_zสหรัฐอเมริกา.
_937712
653 _aหลักเงินได้ทั่วโลก
653 _aWorldwide income basis
700 0 _935579
_aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
773 0 _tสรรพากรสาส์น
_g57, 9 (ก.ย. 2553) 73-83
850 _aTULAW
850 _aTUBA
852 _aTU
997 _aกฤตชญา
_bกฤตชญา
942 _cJA
999 _c169947
_d169947