000 01133nas a2200241 4500
003 OSt
005 20220118145359.0
008 101221s2553 th | p o0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
245 0 0 _aการประชุม 1 ธ.ค. ... คาด กนง.คงดอกเบี้ย พร้อมส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะถัดไป.
260 _c2553 [2010]
650 4 _aอัตราดอกเบี้ย
_xผลกระทบของเงินเฟ้อ
_zไทย
_y2553-2554.
_9155015
653 _aคณะกรรมการนโยบายการเงินของไทย
773 0 _tมองเศรษฐกิจ
_g16, 2996 (26 พ.ย. 2553) 1-3
850 _aTUECON
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/Business_Brief/177606.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _aวรรณา
_bพเยาว์
999 _c171437
_d171437