000 00997nas a2200205 4500
003 OSt
005 20211004144019.0
008 110222s2553 th | p 0 0tha d
022 _a1905-5080
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aนันทนิตย์ อนุศาสนะนันทน์.
_9137791
245 1 0 _aจัดการแปลงนา 1 ไร่ ให้ได้เงิน 1 แสน บทพิสูจน์ว่าทำได้ให้เห็นจริง ที่บ้านหนองแต้ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น.
260 _c2553 [2010]
650 4 _aระบบเกษตรกรรมแบบผสมผสาน
_zไทย
_zขอนแก่น.
_9122368
773 0 _tวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
_g13, 12 (2553) 41-47 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
999 _c172763
_d172763