000 01001nas a2200241 4500
003 OSt
005 20210607103730.0
008 110420s2554 th | p 0 0tha d
022 _a1513-4733
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aรัฐธนินท์ ศักดิ์ดำรงรัตน์.
_9146126
245 1 0 _aDifferentiate or die 8 กลยุทธ์สร้างให้ต่าง เติมให้เด่น.
260 _c2554 [2011]
650 4 _aการวางแผนเชิงกลยุทธ์
_xการจัดการ.
_9157524
773 0 _tMarketeer
_g12, 133 (มี.ค. 2554) 240-241 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0109/12-133-Mar-2554.pdf?_ga=2.195709484.1083835203.1623031590-1213286618.1623031590
942 _cJA
_2lcc
997 _aเจนจิรา
999 _c174087
_d174087