000 01490nas a2200301 4500
003 OSt
005 20210709111100.0
008 110509s2554 th | p 0 0tha d
022 _a0858-9461
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aเฉลิมพงษ์ กลับดี.
_9133090
245 1 0 _aธนาคารมีสิทธิคิดค่าธรรมเนียมในการกู้ยืม นอกเหนือไปจากดอกเบี้ยได้หรือไม่.
260 _c2554 [2011]
500 _aคำพิพากษาฎีกาที่ 1147/2553 ระหว่างธนาคารซิตี้แบงค์ โจทก์ กับนายสมชาย เครือองอาจนุกุล จำเลย.
610 2 4 _aธนาคารซิตี้แบงค์.
_9158044
650 4 _aการกู้ยืม
_zไทย.
_912650
650 4 _aคดีและการสู้คดี
_zไทย.
_912091
650 4 _aคำพิพากษาศาล.
_95771
773 0 _tฉลาดซื้อ
_g17, 122 (เม.ย. 2554) 51
850 _aTUPRIDI
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0135/17-122-Apr-2554.pdf?_ga=2.176101474.1910486735.1625708785-1801195595.1625708785
942 _cJA
_2lcc
997 _aกฤตชญา
999 _c174464
_d174464