000 01468nas a2200325 4500
005 20180710154551.0
008 110620s2554 th | p o0 0tha d
022 _a0125-5991
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _aการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์.
260 _c2554 [2011]
500 _aคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 749/2553 บริษัทน้ำตาลทรายเพชร จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย.
610 2 4 _aบริษัทน้ำตาลทรายเพชร.
_9159113
650 4 _aการกู้ยืม
_xภาษีอากร.
650 4 _aคดีและการสู้คดี
_zไทย.
650 4 _aคำพิพากษาศาล.
653 _aกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์
653 _aภาษีธุรกิจเฉพาะ
700 0 _935579
_aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
773 0 _tสรรพากรสาส์น
_g58, 4 (เม.ย. 2554) 59-73
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAW
850 _aTUPUEY
852 _aTU
997 _aกฤตชญา
942 _cJA
999 _c175585
_d175585