000 00975nas a2200229 4500
999 _c175689
_d175689
003 OSt
005 20180313110445.0
008 110620s2551 th | p 0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aณัฐภูมิ สุดแก้ว.
_975444
245 1 0 _aปุ๋ยหมักกองเติมอากาศในครัวเรือนอย่างง่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่.
260 _c2551 [2008]
650 4 _aปุ๋ยหมัก.
_93944
650 4 _aปุ๋ยอินทรีย์
_xการผลิต.
_975209
650 4 _aการกำจัดของเสีย
_zไทย.
773 0 _tวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
_g11, 12 (2551) 42-51 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUBB
852 _aTU
856 7 8 _3เอกสารฉบับเต็ม
_uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0129/11-12-2551.pdf
942 _cJA
_2lcc
997 _a
_b