000 00920nas a2200253 4500
003 OSt
005 20200731140416.0
008 110829s2551 th | p 0 0tha d
022 _a1685-618X
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aระหัตร โรจนประดิษฐ์.
_956351
245 1 0 _aSuvamabhum vs Changhi airport hub of Suntheast Asia
_n(2)
260 _c2551 [2008]
651 4 _aไทย
_xนโยบายของรัฐ.
651 4 _aสนามบินสุวรรณภูมิ.
_973561
773 0 _tEngineering today
_g6, 66 (มิ.ย. 2551) 64-67 :
_nตาราง, ภาพประกอบ.
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0266/6-66-jun-2551.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _a
_b
999 _c177179
_d177179