000 01457nas a2200289 4500
005 20130901164920.0
008 110905s2552 th | p 0 0tha d
022 _a1513-2498
040 _aTU
041 0 _atha
_btha
_beng
100 0 _aทิพย์รัตน์ อุดมสุข.
_9161040
245 1 0 _aผลของการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหยต่อความเหนื่อยล้าและคุณภาพการนอนหลับในมารดาหลังคลอด.
246 3 1 _aThe effects of aroma oil massage on fatigue and quality ofsleep in postpartum mothers
260 _c2552 [2009]
546 _aบทความภาษาไทย; บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
650 4 _aการรักษาด้วยกลิ่น.
650 4 _aการนวด.
650 4 _aสารที่มีกลิ่นหอมและน้ำมันหอมระเหย.
700 0 _aจันทิมา ขนบดี.
_9134718
700 0 _aจรัสศรี ธีระกุลชัย.
_9134719
773 0 _tวชิรสารการพยาบาล
_g11, 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2552) 49-59 :
_nตาราง, ภาพประกอบ.
850 _aTUMED
852 _aTU
997 _a
942 _cJA
999 _c177258
_d177258