000 00789nas a2200229 4500
003 OSt
005 20210420153648.0
008 110908s2554 th | p 0 0tha d
022 _a1513-2730
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aศิริพร วู้ชัยภูมิ.
_957216
245 1 0 _aม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ไขรหัส DEmark success model จากญี่ปุ่น.
260 _c2554 [2011]
650 4 _aการออกแบบ
_zไทย.
_xการตลาด
_9141778
773 0 _tThaicoon
_g14, 163 (มิ.ย. 2554) 58-61 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
997 _aนัชฐภรณ์
999 _c177427
_d177427