000 01144nas a2200265 4500
003 OSt
005 20201214145603.0
008 111005s2554 th | p 0 0tha d
022 _a0857-7838
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.
_9138107
245 1 0 _aอาเซียนโอกาสใหม่สิ่งทอไทย THTI มุ่งพัฒนาดีไซเนอร์รุ่นใหม่.
260 _c2554 [2011]
650 4 _aอุตสาหกรรมสิ่งทอ
_zไทย.
_9559
650 4 _aการส่งออก
_zไทย.
_95937
650 4 _aการร่วมค้า
_zกลุ่มประเทศอาเซียน.
_941452
773 0 _tBusiness plus
_g22, 271 (ก.ย. 2554) 30-31 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUBA
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0184/22-271-Sep-2554.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _a
999 _c177868
_d177868