000 01079nas a2200229 4500
005 20130901164951.0
008 111230s2554 th | p o0 0tha d
022 _a1906-2850
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aอธิศรี โพธิสุธา.
_uคณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_9162328
245 1 0 _aปัญหาการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะของกิจการธนาคารพาณิชย์.
246 3 1 _aSpecific business tax problems of commercial banks
260 _c2554 [2011]
650 4 _aธนาคารและการธนาคาร
_xภาษีอากร
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9162329
773 0 _tวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์
_g5, 3 (ก.ย. 2554) 217-224
850 _aTULAW
852 _aTU
997 _aN
942 _cJA
999 _c178524
_d178524