000 01764nas a2200301 4500
003 OSt
005 20210305094126.0
008 120111s2554 th | p 0 0tha d
022 _a1685-5175
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aสมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์.
_955211
245 1 0 _aBCM & Thai transport logistics for competition in AEC market.
260 _c2554 [2011]
500 _aรศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ผู้อำนวยการสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในงานสัมมนารวมพลคนโลจิสติกส์ ปีที่ 9 โดยนิตยสาร Logistics Thailand.
650 4 _aโลจิสติกส์ทางธุรกิจ
_zกลุ่มประเทศอาเซียน.
_959095
650 4 _aโลจิสติกส์ทางธุรกิจ
_xการวางแผน
_zไทย.
_9162473
650 4 _aการขนส่งระหว่างประเทศ
_zกลุ่มประเทศอาเซียน.
_959102
651 4 _aกลุ่มประเทศอาเซียน
_xการค้า.
_926717
653 _aBusiness continuity model
773 0 _tLogistics Thailand
_g10, 110 (ต.ค. 2554) 38-43 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 4 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0217/10-110-Oct-2554.pdf?_ga=2.189527592.2051415874.1614909270-207531638.1613712569
942 _cJA
_2lcc
997 _aกฤตชญา
_bKS
999 _c178679
_d178679