000 00923nas a2200241 4500
003 OSt
005 20210126160838.0
008 120202s2555 th | p 0 0tha d
022 _a0857-7838
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aศรันย์ทัศน์ ตั้งคุณานนท์.
_9138107
245 1 0 _aไทยประกันฯ ชูนวัตกรรม 5 ด้าน ยึดตำแหน่งผู้นำในธุรกิจประกันชีวิต.
260 _c2555 [2012]
650 4 _aธุรกิจประกันภัย
_zไทย.
_949964
650 4 _aการจัดการองค์การ.
_9332
773 0 _tBusiness plus
_g22, 275 (ม.ค. 2555) 34-35 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUBA
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
997 _a
_bKS
999 _c179295
_d179295