000 01186nas a2200277 4500
005 20200408190127.0
008 120420s2555 th | p o0 0tha d
022 _a0125-5991
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
_94957
245 1 0 _aการเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าพร้อมบริการส่วนกลาง ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?
260 _c2555 [2012]
650 4 _aธุรกิจเช่าทรัพย์
_xภาษีอากร
_zไทย.
_950299
650 4 _aภาษีมูลค่าเพิ่ม
_zไทย.
650 4 _aคดีและการสู้คดี.
650 4 _aคำพิพากษาศาล.
700 0 _935579
_aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
773 0 _tสรรพากรสาส์น
_g59, 2 (ก.พ. 2555) 81-85
850 _aTULAW
850 _aTUPUEY
852 _aTU
997 _aกฤตชญา
942 _cJA
999 _c180975
_d180975