000 01397nas a2200289 4500
999 _c181162
_d181162
003 OSt
005 20200519131630.0
008 120521s2555 th | p 0 0tha d
022 _a0125-3654
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _91983
_aศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
245 1 0 _aพระราชวิเทโศบายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว :
_bการรักษาเอกราชจากจักรวรรดินิยมตะวันตก.
260 _c2555 [2012]
600 0 4 _aจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,
_cพระบาทสมเด็จพระฯ,
_d2396-2453.
_968043
651 4 _aไทย
_xประวัติศาสตร์
_yกรุงรัตนโกสินทร์
_yรัชกาลที่ 5, 2411-2453.
651 4 _aไทย
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
_94547
773 0 _tศิลปวัฒนธรรม
_g33, 7 (พ.ค. 2555) 29-31 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPUEY
850 _aTUPATTAYA
850 _aTULAMPANG
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
997 _aกฤตชญา