000 01352nas a2200289 4500
005 20180710154552.0
008 120601s2555 th | p o0 0tha d
022 _a0125-5991
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _aผลของคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่ถูกเพิกถอนโดยศาล เนื่องจากมิได้ระบุเหตุผล.
260 _c2555 [2012]
500 _aคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5867/2552 บริษัทเอช. ที. สตีลเวิร์ค จำกัด โจทก์ กรมสรรพากร จำเลย.
650 4 _aคำพิพากษาศาล.
650 4 _aคดีและการสู้คดี
_zไทย.
650 4 _aภาษีเงินได้
_zไทย.
650 4 _aการประเมินภาษี.
700 0 _935579
_aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
773 0 _tสรรพากรสาส์น
_g59, 4 (เม.ย. 2555) 53-82 :
_nตาราง.
850 _aTULAW
850 _aTUPUEY
852 _aTU
997 _aกฤตชญา
942 _cJA
999 _c181510
_d181510