000 03776nas a2200481 4500
003 OSt
005 20210208111753.0
008 120910s2555 th | p 0 0tha d
022 _a0857-7838
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aพรพรรณ ปัญญาภิรมย์.
_9148587
245 1 0 _aTop business women.
260 _c2555 [2012]
505 0 0 _gน. 78 เรื่อง
_tอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล ไม่มีคำว่า ท้อ ในพจนานุกรม /
_rชญานิจ ดาศรี.
505 0 0 _gน. 80 เรื่อง
_tวันดี กุญชรยาคงเบอร์ 1 โซลาร์ฟาร์มอาเซียน /
_rธเนศ ศรีสุข.
505 0 0 _gน. 82 เรื่อง
_tกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รักในทุกสิ่งที่ทำ /
_rพรพรรณ ปัญญาภิรมย์.
505 0 0 _gน. 84 เรื่อง
_tวรางค์ ไชยวรรณ เรียนรู้ประตูสู่ความสำเร็จ /
_rพรพรรณ ปัญญาภิรมย์.
505 0 0 _gน. 86 เรื่อง
_tณัฐรินทร์ ตาลทอง คิดต่างแล้วฝันให้ไกล /
_rชญานิจ ดาศรี.
505 0 0 _gน. 88 เรื่อง
_tวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล พร้อมรับมือทุกความท้าทาย /
_rชญานิจ ดาศรี.
505 0 0 _gน. 90 เรื่อง
_tพรรณสิรี อมาตยกุล ไอทีเนรมิตเมืองในฝัน /
_rพรพรรณ ปัญญภิรมย์.
505 0 0 _gน. 92 เรื่อง
_tวรรณี รัตนพล เพาะเมล็ดคนคุณภาพ /
_rพรพรรณ ปัญญภิรมย์.
505 0 0 _gน. 94 เรื่อง
_tอัญรัตน์ พรประกฤต เจียรประกายเพชรจรัสแสงทั่วโลก /
_rพรพรรณ ปัญญภิรมย์.
505 0 0 _gน. 96 เรื่อง
_tอภิรดี เอี่ยมพึ่งพร จุดเปลี่ยนค่ายหนังห้าดาว /
_rธเนศ ศรีสุข.
505 0 0 _gน. 98 เรื่อง
_tเมื่อหงส์ยืนหนือมังกร /
_rจักรพันธ์ จันทรัศมี.
505 0 0 _gน. 100 เรื่อง
_tผู้บริหารหญิงที่ลูกน้องยอมรับและศรัทธา /
_rณรงวิทย์ แสงทอง.
650 4 _aนักบริหารสตรี
_zไทย.
_914400
650 4 _aความเป็นผู้นำ.
_91211
650 4 _aการทำงาน.
_9316
650 4 _aความสามารถทางบริหาร.
_918902
650 4 _aความสำเร็จทางธุรกิจ.
_922395
650 4 _aการจัดการธุรกิจ
_zไทย
_938356
700 0 _aธเนศ ศรีสุข.
_990502
700 0 _aจักรพันธ์ จันทรัศมี.
_9167528
700 0 _aชญานิจฉ์ ดาศรี.
_950878
700 0 _aณรงวิทย์ แสงทอง.
_9167529
773 0 _tBusiness plus
_g23, 282 (ส.ค. 2555) 77-101 :
_nตาราง.
850 _aTUBA
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
997 _a
_bศ, KS
999 _c182792
_d182792