000 01186nas a2200241 4500
003 OSt
005 20210719102605.0
008 121017s2555 th | p 0 0tha d
022 _a1513-4741
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aธงชัย ทองมนต์.
_9167407
245 1 0 _a"ตะวันทอแสง เมืองแกลงสะอาด" กับหลากหลายวิธีเปลี่ยน "ขยะ" ให้เป็น "เงิน" ในแบบฉบับ ทต.เมืองแกลง.
260 _c2555 [2012]
610 2 4 _aเทศบาลตำบลเมืองแกลง จ.ระยอง
_9168022
650 4 _aขยะและการกำจัดขยะ
_zไทย
_zระยอง
_965189
650 4 _aน้ำ
_xการจัดการ
_xการมีส่วนร่วมของพลเมือง.
_9152834
773 0 _tผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน
_g12, 138 (ส.ค. 2555) 47-50 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPOL
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
997 _aSK
999 _c183298
_d183298