000 00788nas a2200229 4500
003 OSt
005 20210423104929.0
008 121109s2555 th | p 0 0tha d
020 _a1513-086X
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aพรดี จันทรเวชชสมาน.
_9165806
245 1 0 _aแก้ท้องผูกเพื่อผิวสวยสไตล์ชีวจิต.
260 _c2555 [2012]
650 4 _aท้องผูก
_xการป้องกันและควบคุม.
_977042
773 0 _tชีวจิต
_g15, 338 (1 พ.ย. 2555) 44-46 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
997 _aเจนจิรา
999 _c183656
_d183656