000 00830nas a2200205 4500
003 OSt
005 20211027101048.0
008 121119s2011 th | p 0 0tha d
020 _a0857-0442
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชัยวัฒน์ เกตุวรชัย.
_9168450
245 1 0 _aการเตรียมความพร้อมของไทยต่อการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน.
260 _c2554 [2011]
651 4 _aกลุ่มประเทศอาเซียน
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
_zไทย.
_925127
773 0 _tรัฏฐาภิรักษ์
_g53, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2554) 58-62.
850 _aTUPOL
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
999 _c183768
_d183768