000 01078nas0a22002650004500
999 _c18465
_d18465
003 OSt
005 20210531134835.0
008 940405s2536 th | p 0 0tha d
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aภาณุ บุรุษรัตนพันธุ์
_96743
245 1 0 _aญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ
260 _c2536 [1993]
500 _aบทคัดย่อภาษาอังกฤษหน้า 129
651 4 _aญี่ปุ่น
_xความเป็นอยู่และประเพณี.
_99732
651 4 _aญี่ปุ่น
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
_zไทย.
_99735
773 0 _tสารคดี
_g9, 106 (ธ.ค.36) 129-144 :
_nภาพประกอบ
850 _aTUPRIDI
850 _aTUBB
850 _aTUJC
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th/journal/0104/SARA_009_106_2536.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc