000 00669nas a2200217 4500
005 20190427062559.0
008 130501s2556 th | p 0 0tha d
022 _a1513-4733
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aเกษม พิพัฒน์เสรีธรรม.
_959355
245 1 0 _aMcKinsey 7S.
260 _c2556 [2013]
650 4 _aการวางแผนเชิงกลยุทธ์
_xการจัดการ.
_9157524
773 0 _tMarketeer
_g14, 157 (มี.ค. 2556) 296-297 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUBA
852 _aTU
997 _aJJ
942 _cJA
999 _c185351
_d185351