000 00966nas a2200289 4500
005 20130901165256.0
008 130605s2556 th | p o0 0tha d
022 _a0125-6580
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _a"การโอนสิทธิการเช่าต้องเสียภาษีหรือไม่"
260 _c2556 [2013]
650 4 _aการโอนสิทธิ
_zไทย.
_9163128
650 4 _aการโอนสิทธิ
_xภาษีอากร.
773 0 _tเอกสารภาษีอากร
_g32, 379 (เม.ย. 2556) 72-81 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAW
850 _aTUBA
850 _aTUPUEY
850 _aTULAMPANG
850 _aTUECON
852 _aTU
997 _aN
942 _cJA
999 _c185814
_d185814