000 00896nas a2200253 4500
005 20130901165257.0
008 130610s2556 th | p o0 0tha d
022 _a0125-5991
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
245 1 0 _aความหมายของการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ.
260 _c2556 [2013]
650 4 _aการขนส่งระหว่างประเทศ
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
_9115798
773 0 _tสรรพากรสาส์น
_g60, 2 (ก.พ. 2556) 59-65
850 _aTUPRIDI
850 _aTULAW
850 _aTUPUEY
850 _aTUECON
852 _aTU
997 _aN
942 _cJA
999 _c185852
_d185852