000 00826nas a2200253 4500
999 _c186100
_d186100
003 OSt
005 20190918113742.0
008 131015s2556 th | p 0 0tha d
022 _a1905-5080
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aทอง ธรรมดา.
_9139977
245 1 0 _aการแก้ปัญหาราคาผลไม้ตกต่ำ.
260 _a2556 [2013]
650 4 _aราคาสินค้าเกษตร
_zไทย.
_941448
650 4 _aผลไม้
_zไทย
_xการตลาด.
773 0 _tวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ
_g16, 9 (2556) 78-80 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPUEY
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
997 _aN