000 00708nas a2200229 4500
003 OSt
005 20210423162256.0
008 131017s2556 th | p 0 0tha d
022 _a1513-086X
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aสาทิส อินทรกำแหง.
_9168594
245 1 0 _a4 อาหารป้องกันกระดูกพรุน.
260 _c2556 [2013]
650 4 _aโรคกระดูก
_xการรักษา.
_970114
773 0 _tชีวจิต
_g15, 360 (1 ต.ค. 2556) 48-49 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
997 _aJJ
999 _c186120
_d186120