000 01041nas a2200253 4500
003 OSt
005 20210308154812.0
008 131028s2556 th | p 0 0tha d
022 _a0125-3697
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aนิกร โครตสมบัติ.
_9171215
245 1 0 _aผลผลิตเกษตรปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน.
260 _c2556 [2013]
650 4 _aสินค้าเกษตร
_xการปนเปื้อน.
_9171216
650 4 _aสินค้าเกษตร
_xผลกระทบของสารพิษ.
_9171217
773 0 _tน.ส.พ. กสิกร
_g86, 5 (ก.ย.-ต.ค. 2556) 40-44 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTUONLINE
852 _aTU
856 7 8 _uhttp://digi.library.tu.ac.th.eu1.proxy.openathens.net/journal/0126/86-5-sep-oct-2556.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม
942 _cJA
_2lcc
997 _aJJ
999 _c186280
_d186280