000 00752nas a2200217 4500
003 OSt
005 20211015122023.0
008 131112s2556 th | p 0 0tha d
022 _a8057-7730
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aโกสินทร์ ชิตามร.
_9172
245 1 0 _aกินรี...สัตว์หิมพานต์ในวรรณคดีไทย.
260 _c2556 [2013]
650 4 _aกินนรและกินรี.
_9171378
650 4 _aสัตว์ในวรรณกรรม.
_955858
773 0 _tวารสารอัยการ
_g26, 268 (ก.ค.-ก.ย. 2556) 117-124 :
_nภาพประกอบ.
850 _aTULAW
852 _aTU
942 _cJA
_2lcc
999 _c186457
_d186457