000 00980nas a2200229 4500
003 OSt
005 20210721110401.0
008 141010s2014 th |||p| |||| 00| 0 tha d
022 _a1513-4741
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aวิกรณ์ รักษ์ปวงชน.
_969529
245 1 0 _aให้ทำสัญญากู้ใหม่เพื่อใช้หนี้ดอกเบี้ยค้างชำระที่คิดเกินอัตราจะมีผลประการใด.
260 _c2557 [2014]
650 4 _aลูกหนี้และเจ้าหนี้
_zไทย.
_948082
650 4 _aการชำระหนี้ (กฎหมาย)
_zไทย.
_976299
773 0 _g14, 162 (ส.ค. 2557) 124-125
_tผู้นำท้องถิ่น : ศักยภาพใหม่ของปวงชน
850 _aTUPRIDI
850 _aTUPOL
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
999 _c188136
_d188136