000 01176nas a2200253 a 4500
003 OSt
005 20210715115313.0
008 141006s2013 th |||p o0 0 tha d
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aไสว วิศวานันท์,
_970657
245 1 0 _a14 ตัวอักษรจีนอธิบายความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ของประเทศมหาอำนาจ
260 _c2556 [2013]
505 0 0 _gจากคอลัมน์ :
_tวิเคราะห์การเมือง-ความมั่นคงของจีน
651 4 _aจีน
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.
_911656
651 4 _aจีน
_xความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
_zสหรัฐอเมริกา.
_91570
653 _aจีนศึกษา
700 0 _aวรรณรัตน์ ท่าห้อง
_9172635
773 _tข่าวจีนศึกษา
_g14, 4 (ต.ค.-ธ.ค. 2556) 12-18
850 _aTUPOL
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
997 _bKS
999 _c188238
_d188238