000 00730nas a22002057a 4500
003 OSt
005 20210428095428.0
008 150213s2014 th |||p| |||| 00| 0 tha d
022 _a1513-086X
040 _aTU
041 0 _atha
100 0 _aพรดี จันทรเวชชสมาน.
_9165806
245 1 0 _aเช็กพฤติกรรมทำบ่อยเสี่ยงมะเร็งตับ.
260 _c2557 [2014]
650 4 _9156552
_aเนื้องอกตับ
_xการป้องกันและควบคุม.
773 0 _g17, 385 (16 ต.ค. 2557) 90-92 :
_nภาพประกอบ.
_tชีวจิต
850 _aTUPRIDI
852 _aTU
942 _2lcc
_cJA
999 _c189540
_d189540